Drukuj stronę

Strona główna  /  O nas  /  Guardian a Ochrona Środowiska

Ochrona środowiskaMiło jest znaleźć firmę, która dba o środowisko

Czy produkowanie kosztem naturalnego środowiska naszej planety ma sens?

Produkcja bezpiecznych i godnych zaufania produktów, utrzymywanie zdrowego miejsca pracy oraz zapewnianie efektywnego wykorzystania i utrzymania zasobów naturalnych to nieodłączne części filozofii i Guardian a ochrona środowiskadziałań Guardian’a.

Deklaracja naszej polityki

Polityka ochrony środowiska w Guardian Industries Corp. zakłada prowadzenie naszej działalności na świecie zgodnie ze wszystkimi przepisami w zakresie ochrony środowiska; ochronę zdrowia i bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników i sąsiadów oraz realizację naszych celów ekonomicznych w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Cele

  1. Zagwarantowanie, że produkcja, wykorzystywanie, eksploatacja i utylizacja naszych produktów jest bezpieczna i przyjazna dla środowiska.
  2. Zminimalizowanie wpływu szkodliwych efektów ubocznych produkcji i ich oddziaływania na ludzkie zdrowie oraz środowisko.
  3. Spełnienie wszystkich odpowiednich rządowych norm w zakresie wytwarzania, oznaczania i sprzedaży produktów oraz zarządzania odpadami.
  4. Redukcja związanego z prowadzoną działalnością i asortymentem produktów szkodliwego wpływu na środowisko: na lądzie, w powietrzu, na wodzie i w innych zasobach naturalnych, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
  5. Minimalizacja wytwarzania odpadów i i maksymalizacja żużycia bezpiecznych i odnawialnych źródeł surowców mineralnych i energii.
  6. Ciągła eliminacja nadmiernego ryzyka środowiskowego, zdrowotnego i związanego z bezpieczeństwem ludności, pracowników oraz bezpośredniego otoczenia.
  7. Organizowanie szkoleń dla pracowników i działalność edukacyjna w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zapobieganie wypadkom, planowanie i reagowanie w nagłych sytuacjach.

Realizacja naszej polityki

Postępowanie zgodne z zasadami tej polityki jest podstawą sprawnego działania Guardian’a. Znajomość i przestrzeganie tej polityki jest wymagane od każdego pracownika na każdym stanowisku. Każdy dyrektor zakładu jest odpowiedzialny za przestrzeganie tej polityki w jego lub jej miejscu pracy, co ma na celu zapewnienie efektywnego działania i przestrzeganie wymogów programów ochrony środowiska.Zarząd firmy Guardian zapewnia pomoc i doradztwo wszystkim lokalnym przedsiębiorstwom i jest ostatecznie odpowiedzialny za monitoring i nadzór nad wdrażaniem polityki ochrony środowiska. W przypadku stwierdzenia postępowania niezgodnego z polityką ochrony środowiska każdy pracownik może zwrócić się o pomoc do odpowiedniego biura centrali zarządu Guardian’a, w tym do Głównego Radcy Prawnego. Wszelkie kontakty z Głównym Radcą będą traktowane priorytetowo i będą miały charakter poufny pomiędzy dwiema stronami i nie będą miały negatywnych skutków dla pracownika. Sukces osiągnięty we wdrażaniu tej istotnej polityki będzie elementem oceny efektywności pracy.

Firma Guardian jest bardzo zaangażowana pod względem odpowiedzialności za ekologię. Bezpieczne technologie wytwarzania, niezawodne produkty, funkcjonowanie w zdrowym środowisku pracy oraz dbałość o  naturalne zasoby są integralną częścią filozofii i działalności firmy Guardian. Jesteśmy dumni z tego, że tworzymy kierunki sprzyjające ochronie naszej planety, działania te odzwierciedla decyzja związana z wprowadzeniem wspólnej polityki ochrony środowiska na skalę globalną. Polityka firmy Guardian oparta jest na prowadzeniu wszystkich działań na świecie w pełnej zgodzie z prawem i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska oraz funkcjonowanie w sposób, który chroni zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów, pracowników oraz sąsiadów; prowadzenie działalności w taki sposób, który realizuje cele ekonomiczne i jednocześnie jest ukierunkowany na ochronę środowiska.

Polityka Środowiskowa Guardian Częstochowa Sp. z o.o.

Certyfikat BSI ISO 14001:2004  (Dla Guardian Częstochowa Sp. z o.o.)

Certyfikat BSI ISO 9001:2008 (Dla Guardian Częstochowa Sp. z o.o.)

Zakład dużego ryzyka<