Drukuj stronę

Strona główna  /  Polityka ochrony prywatności

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI INTERNETOWEJ GUARDIAN INDUSTRIES CORP.
Guardian traktuje ochronę prywatności internetowej bardzo poważnie. Pomimo tego, że gromadzimy informacje dotyczące osób odwiedzających nasze witryny, ilość i rodzaj uzyskanych informacji zależy od tego, w jaki sposób nasz serwis jest wykorzystywany. Wszelkie informacje umożliwiające ustalenie tożsamości podane przez Pana(nią) będą traktowane z największym poszanowaniem Pana(i) prywatności.

Zwykłe użytkowanie witryny
Podczas odwiedzania witryny Guardian, możemy gromadzić i przechowywać informacje o Pana(i) wizycie na zasadzie anonimowego użytkownika. Informacje mogą zawierać nazwę Pana(i) dostarczyciela usług internetowych, witrynę, z której trafił(a) Pan(i) do nas, strony, które Pan(i) obejrzał(a), czas poświęcony na odwiedzenie naszej witryny, oraz datę i godzinę wysłania przez Pana(nią) poleceń.

Wykorzystujemy zebrane informacje w celu opracowywania statystyk i przeprowadzania badań aktywności witryny po to, by był Pan(i) w stanie jeszcze lepiej skorzystać ze swoich wizyt. Podczas zwykłych wizyt nie zbieramy, ani nie przechowujemy informacji umożliwiających ustalenie tożsamości, takich jak Pana(i) imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu czy numer ubezpieczenia socjalnego.

Interakcja z witryną
W wielu sytuacjach, aby być w stanie spełnić Pana(i) żądania przesłane przez Internet, takie jak prośby o przesłanie publikacji o produktach, złożenie zamówienia, sprawdzenie postępu realizacji zamówienia, przesłanie CV lub prowadzenie innego rodzaju korespondencji z jednym z naszych wydziałów, firma Guardian możemy wymagać podania Pana(i) danych osobowych. Zostanie Pan(i) poproszony(na) o podanie tego rodzaju danych (nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej rodzaj żądania) w czasie składania zlecenia. Informacje te będą gromadzone i przechowywane w odpowiedni sposób i zostaną wykorzystane do spełnienia Pana(i) zlecenia. Jeśli zażyczy sobie Pan(i), aby podane informacje nie były wykorzystywane w przyszłych kontaktach, uszanujemy Pana(i) pragnienie zachowania prywatności. Informacje podane firmie Guardian wykorzystywane są po to, by poprawić usługi świadczone Panu(i) i innym potencjalnym gościom w naszej witrynie. Informacje nie będą przekazywane osobom spoza firmy Guardian, firm zależnych lub fili Guardian’a, zaangażowanych w Pana(i) interakcję internetową.

Podając informacje umożliwiające ustalenie tożsamości firmie Guardian, wyraża Pan(i) zgodę na to, aby firma Guardian, jej firmy zależne oraz filie uzyskały dostęp, mogły przechowywać oraz wykorzystywać tego rodzaju dane w każdym kraju, w którym Guardian prowadzi działalność. Guardian może wykorzystać informacje, które Pan(i) podaje w dowolnym celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, włącznie lecz nie tylko, do opracowywania statystyk, prowadzenia badań marketingowych, rozwoju produktów i usług, wysyłania do Pana(i) ankiet, powiadamiania Pana(ni) o nowych produktach i wszystkich zamianach w Guardian, które mogą Pana(i) dotyczyć.

Bezpieczeństwo
Guardian rozumie Pana(i) Pana(i) troskę o bezpieczeństwo i dołoży wszelkich uzasadnionych starań by nawiązywać z Panem(nią) bezpieczne połączenia i ograniczyć dostęp do baz danych Guardian, zawierających dane osobowe, do upoważnionego personelu firmy Guardian.

Wyjątki
Pomimo tego, że firma Guardian będzie chroniła prywatność Pana(i) danych osobowych podawanych poprzez strony internetowe, Guardian zastosuje się do próśb i nakazów sądowych o ujawnienie Pana (i) danych osobowych lub treści korespondencji z firmą Guardian złożonych przez urzędników państwowych i inne upoważnione instytucje.

Firma Guardian zastrzega sobie prawo do zmiany treści Oświadczenia o Ochronie Prywatności Danych wedle wymagań prowadzonej przez siebie działalności lub w celu lepszego świadczenia usług. Guardian dołoży wszelkich uzasadnionych starań, by wprowadzone zmiany podać do publicznej wiadomości.

Informacje kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony prywatności.
Dowolne pytania dotyczące Oświadczenia o Ochronie Prywatności Internetowej firmy Guardian należy kierować do firmy Guardian pocztą elektroniczną na adres Privacy@guardian.com.